Wybory do SU

Jesteś tu: » Strona startowa » Samorząd Uczniowski » Wybory do SU

Wybory do SU

Zgodnie ze statutem szkoły odbyły się kolejne wybory do Samorządu Uczniowskiego, który będzie reprezentował społeczność gimnazjum i podstawówki aż do września następnego roku.

Dzień głosowania poprzedziła kampania wyborcza samodzielnie opracowana przez uczniów. Sztaby kandydatów przygotowały plakaty i ulotki w czym przodowała SPU, czyli Szkolna Partia Uczciwości wspierająca Bogusława Borkowskiego. Dobrze widoczne były także materiały promocyjne przygotowane przez osoby sympatyzujące z Kingą Wawrzyniak i Aleksandrą Kloc.

 

Ostatniego dnia września na sali gimnastycznej spotkali się wszyscy uczniowie szkoły – od klasy I SP do II gimnazjum. Po wyjaśnieniu najmłodszym przebiegu i roli wyborów samorządowych, kandydaci przedstawili przed przyszłymi głosującymi swoje postulaty.

 

Samo głosowanie było oczywiście tajne, a każdemu przysługiwał jeden głos. Zdecydowanie wybory wygrał Bogusław Borkowski, a jego zastępcą została autorka najlepszego przemówienia przedwyborczego – Julia Łojek. Funkcję skarbnika objął Cyprian Babuśka. Uczniowie wybrali także opiekuna SU, którym został Grzegorz Szklarczuk.

 

W tym miejscu dziękuję również za wszystkie działania, które podjęła jako przewodnicząca poprzedniego SU Emilia Jeziorek.

 

Pełen skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/15:

 

Przewodniczący: Bogusław Borkowski (I GIM)

Zastępca przewodniczącego: Julia Łojek (VI SP)

Skarbik: Cyprian Babuśka (II GIM)

 

Członkowie:

 

Aleksandra Kloc (IV SP)

Kinga Wawrzyniak (IIISP)

Filip Mika (II SP)

Wiktor Twardowski (V SP)

Aleksy Stawiarski (IV SP)

 

Życzymy powodzenia i wielu znakomitych działań.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl