Glottodydatyka

Glottodydatyka

W ramach projektu "Szkoła na FALI" nasze sześciolatki - dumni pierwszoklasiści - otrzymują wsparcie w nauce czytania i pisania. A zajęcia z zastosowanie glottodydaktyki to wspaniała edukacja językowa.

Glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

Opracowanie: szkolnastrona.pl