Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Na całokształt rozwoju dziecka w dużej mierze wpływa mowa. Pomaga nawiązywać kontakty społeczne, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, jest narzędziem w zdobywaniu informacji. 

Zaburzenia i wady wymowy znacznie utrudniają osiąganie sukcesów w szkole. W ramach projektu „Szkoła na fali” w klasach I – III prowadzone są zajęcia logopedyczne. Ich głównym celem jest zapewnienie dzieciom optymalnych warunków rozwojowych, a przede wszystkim umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem w piśmie i mowie.

Opracowanie: szkolnastrona.pl