Zajęcia polonistyczno-historyczne

Zajęcia polonistyczno-historyczne

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy. Uczestniczą w nich uczniowie klasy IV-VI.

Przeznaczone są dla uczniów z trudnościami w nauce – dysleksją, dysgrafią, inteligencją niższą niż przeciętna, wolnym tempem pracy oraz innymi. Celem jest pomoc dzieciom w nadrobieniu zaległości i przyswojeniu nowego materiału. W trakcie zajęć ćwiczone są przede wszystkim umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, tworzenie własnych tekstów, rozpoznawanie środków poetyckich, ćwiczona jest też gramatyka (znajomość części mowy i części zdania). W efekcie uczniowie osiągają lepsze wyniki edukacyjne i wyższe wyniki na testach.

Opracowanie: szkolnastrona.pl