Kadra nauczycielska

Jesteś tu: » Strona startowa » Kadra nauczycielska » Kadra nauczycielska

Kadra nauczycielska 


 

Mgr Tomasz Siemież - prezes Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, dyrektor Zespołu Edukacyjnego Włodowice

 

mgr Teologii, ukończył Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu,

 

mgr kulturoznawstwa, ukończył Uniwersytet Wrocławski - Kulturoznawstwo, a także Studia Podyplomowe z zakresu doradztwa personalnego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji;


Przedszkole

 


Mgr Dorota Bałanda - dyrektor przeszkola

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Profilaktyka i terapia uzależnień, posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukończyła studium socjoterapii, profilaktyki i promocji zdrowia. Nauczyciel mianowany.


Mgr Krystyna Szubska - nauczyciel – grupa starsza, ukończyła WSP Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie, pedagogika wczesnoszkolna, edukacja wczesnoszkolna zintegrowana. Specjalista w zakresie glottodydaktyki. Nauczyciel dyplomowany.


Mgr Malwina Piróg - nauczyciel - grupa młodsza, kończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości na kierunku; Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, nauczyciel kontraktowy


Mgr Iwona Chyc - abslowentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie, rewalidacji, logopedii, mianowany


Mgr Elżbieta Jadczak - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekoznawstwa, oligofrenopedagogiki

 

 


Szkoła Podstawowa

 

Mgr Anna Grzybowska - dyrektor szkoły, nauczyciel j. polskiego

Ukończyła Uniwersytet Opolski. W czerwcu 2005 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku historia na Uniwersytecie Wrocławskim.  Kierownik kursów w zakresie oceniania kształtującego. Nauczyciel dyplomowany.

 

Mgr Katarzyna Maj- Bukowska, wychowawca kl. IIa, edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia plastyczne. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Nauczyciel mianowany. Mgr pedagogiki, spec. wychowanie przedszkolne z  terapią pedagogiczną z kwalifikacjami do edukacji wczesnoszkolnej - Uniwersytet Opolski; Kurs kwalifikacyjny Sztuka, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „OUE” w Kłodzku.


Mgr Aneta Kukurba - Absolewntka Uniwersytetu Zielonogórskiego, pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, n-l wspomgający w kl. II.


Mgr Sylwia Horowska-Gazda, wych. kl. IIb, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia teatralne. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, mgr pedagogiki (edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna). Certyfikat nadający uprawnienia do nauczania j. niemieckiego. Nauczyciel kontraktowy.


 

Mgr Dorota Michalak - wychowawca kl. III, edukacja wczesnoszkolna, muzyka, zajęcia muzyczno-taneczne

 

Absolwentka WSP w Krakowie oraz studium kulturalno-oświatowego na kierunku choreografia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku kształcenie zintegrowane w WSP w Zielonej Górze. W lipcu 2008 r. uzyskała certyfikat z glottodydaktyki. Nauczyciel dyplomowany.

 

Mgr Joanna Szymczyk - wychowawca kl. I, edukacja wczesnoszkolna, WDŻ, świetlica, zajęcia integracyjno-logopedyczne

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku poradnictwo pedagogiczno - psychologiczne. Sudia podyplomowe - logopedia. Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel mianowany.


Mgr Grzegorz Szklarczuk - nauczyciel wspomagający w kl. I, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogoki specjalnej - oligofrenopedagogiki, nauczyciel kontraktowy.

 

Mgr inż. Marzena Kupczak - wychowawca kl. V, matematyka, zajęcia komputerowe, koło matematyczne, zajęcia wyrównawcze

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studia Podyplomowe Pedagogiczne z elementami informatyki. Nauczyciel mianowany.


 

Mgr Barbara Budai - w-f, przyroda, zajęcia techniczne, wychowawca kl. VI

 

Absolwentka AWF w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z przyrody na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe z techniki. Nauczyciel dyplomowany.

 

Mgr Anna Furs-Zalewska - wychowawca kl. IV, j. polski, koło teatralne, koło polonistyczne, zajęcia wyrównawcze

Studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: filologia polska, Studia licencjackie w Kolegium Nauczycielskim im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu kierunek: język polski z terapią pedagogiczną, studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: filologia polska, specjalność: logopedia. Nauczyciel kontraktowy.


Mgr Kinga Rogoza - j. angielski w kl. I-VI, ukończyła studia licencjackie na kierunku języka angielskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz studia magisterskie na kierunku język angielski o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Nauczyciel kontraktowy.

 


Mgr Grażyna Lawenda - j. niemiecki, ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski, oligofrenopedagog, n-l wspomagający w kl. IV, nauczyciel dyplomowany.

 

Mgr Anna Siusta - historia, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu - kierunek: historia, ukończyła studia podyplomowe w zakresie geografii oraz w zakresie informatyki. Nauczyciel dyplomowany.


Mgr Anna Raczycka - nauczyciel religii w kl. I-IV. Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie. Nauczyciel mianowany.

 

Ks. Jarosław Genibor - nauczyciel religii w kl. IV-VI.

Magister Teologii - Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu. Nauczyciel mianowany.


Mgr Angelika Ratajczak psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, nauczyciel kontraktowy.


Mgr Katarzyna Pacak-Spychała - psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie


Mgr Michał Kubat - nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel mianowany, trener piłki siatkowej i pływania


 


Gimnazjum


 

Mgr Anna Grzybowska - dyrektor szkoły, nauczyciel j. polskiego, wychowawca kl. III

Ukończyła Uniwersytet Opolski - kierunek filologia polska. W czerwcu 2005 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku historia na Uniwersytecie Wrocławskim.  Kierownik kursów w zakresie oceniania kształtującego. Nauczyciel dyplomowany.

 

Mgr Justyna Tokarska - j. angielski, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  Nauczyciel mianowany. 


Mgr Grażyna Lawenda - j. niemiecki, ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski, nauczyciel dyplomowany.


Mgr Dorota Michalak - muzyka, zaj, artystyczne, Absolwentka WSP w Krakowie oraz studium kulturalno-oświatowego na kierunku choreografia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku kształcenie zintegrowane w WSP w Zielonej Górze. Nauczyciel dyplomowany.

 

Mgr Katarzyna Maj-Bukowska - plastyka, zajęcia artystyczne, Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Nauczyciel mianowany.

 

Mgr pedagogiki, spec. wychowanie przedszkolne z  terapią pedagogiczną z kwalifikacjami do edukacji wczesnoszkolnej - Uniwersytet Opolski;

 

Kurs kwalifikacyjny Sztuka, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „OUE” w Kłodzku.


Mgr Anna Murawska Derencz - matematyka, wychowawca kl. I. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego WŁODZICA.


Mgr Joanna Tarapacka - historia, wos

mgr historii - specjalność nauczycielska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu

studia podyplomowe w zakresie filozofii i etyki na Uniwersytecie Opolskim.  Studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Nauczyciel dyplomowany.


Mgr Violetta Sikora - geografia, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku geografia, ukończyła studia podyplomowe w zakresie przyrody, nauczyciel dyplomowany.


Mgr Witold Telus - chemia, wychowawca kl. II, absolwnet Uniwersytetu Śląskiego na kierunku chemia, ukończył studia podyplomowe w zakresie chemii środowiska oraz w zakresie informatyki, nauczyciel dyplomowany.


Mgr Joanna Tereszkiewicz - biologia, koło przyrodnicze, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - kierunek biologia stosowane, studia podyplomowe w zakresie przyrody, studia podyplomowe w zakresie chemii, nauczyciel kontraktowy


Mgr Joanna Kaczmarska- fizyka. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku wychowanie techniczne, Studia podyplomowe z zakresu fizyki oraz chemii. Nauczyciel dyplomowany. 


 

Mgr inż. Marzena Kupczak - matematyka. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Studia Podyplomowe Pedagogiczne z elementami informatyki. Nauczyciel mianowany.

 

Mgr Barbara Budai - wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne.

 

Absolwentka AWF w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z przyrody na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe z zakresu techniki/zajęć technicznych. Nauczyciel dyplomowany.


Ks. Jarosław Genibor - nauczyciel religii.

Magister Teologii - Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu. Nauczyciel mianowany.


Mgr Michał Kubat - nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel mianowany, trener piłki siatkowej i pływania.

 

mgr Jan Burzyński - edukacja dla bezpieczeństwa, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.Opracowanie: szkolnastrona.pl