Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach

Historia szkoły

Historia szkoły we Włodowicach

 

 

Za datę utworzenia polskiej szkoły, nazywanej wtedy powszechną można uznać 1 października 1945 roku, kiedy nominację na kierownika tej placówki otrzymał Jan Suwalski. Jednak jej działalność rozpoczęła się  na dobre wiosna następnego roku.

W pierwszym roku szkolnym  zapisanych było 28 uczniów. W następnym było ich już 46. W 1947 odszedł z pracy  pierwszy kierownik, Jan Suwalski.

Następcą został mieszkaniec Włodowic, świeżo upieczony absolwent szkoły pedagogicznej w Kłodzku, Tadeusz Bednarski. Pod jego rządami następował rozwój organizacyjny szkoły. W 1950 roku przekroczyła ona liczbę 100 uczniów(103) w 5 klasach. Niestety dyrektora przemogła choroba. W styczniu 1963 roku musiał zrezygnować z pracy zawodowej a po 3 latach choroby zmarł.

Następcą T. Bednarskiego, do grudnia 1964 r. został Edward Orchel. Od tego czasu kierownictwo szkoły przejęła jego żona Wiesława Orchel.  Kierowała szkołą z przerwami do 1989 r.

W połowie lat sześćdziesiątych do szkoły zaczęli uczęszczać uczniowie z tzw. wyżu demograficznego. Było ponad 220 dzieci i trzeba było prowadzić zajęcia na dwie zmiany. Poważny remont szkoła przeszła na początku lat siedemdziesiątych, kiedy to m.in. zlikwidowano drewniane toalety na zewnątrz, zainstalowano centralne ogrzewanie. Od 1998 roku, po kolejnym remoncie szkoła uzyskała  kolorową oryginalną elewację. W 1974 r. Szkoła Podstawowa we Włodowicach stała się szkoła zbiorczą. Do Włodowic zaczęły przyjeżdżać dzieci z Sokolicy, z Krajanowa, a także spoza obwodu, z Tłumaczowa. Bardzo ważne było dla szkoły przejęcie jej w zarząd przez gminę Nowa Ruda od 1 stycznia 1992 r.

W latach 1992-1998 pełniła tu funkcję dyrektora Teresa Październiak. Jej dużym atutem, poza talentami organizacyjnymi i aktywnością społeczną, było to, iż była radną Rady Gminy od 1990 roku, a wcześniej Gminnej Rady Narodowej. W latach 1990-1994 zasiadała w Zarządzie Gminy, a od 1994 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Gminy Nowa Ruda.

8 VI 2000 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia św. Wojciecha. Uczniowie i nauczyciele gościli wtedy poza władzami lokalnymi, przedstawicielami władz państwowych i oświatowych, kardynała Henryka Gulbinowicza, który odprawił z tej okazji uroczysta mszę św Szkoła otrzymała tez sztandar ufundowany przez  licznych sponsorów.

Wśród absolwentów można wymienić wielu lekarzy, nauczycieli, inżynierów. Niektórzy stali się znani szerzej, np. Ludmiła Rowińska, nauczyciel akademicki, Krystyna Herman, posłanka na SLD, Gabriela Abucewicz, łuczniczka(mistrzyni Polski seniorów w 1994 r.

Od 1998 r. do 2012 r. dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Św. Wojciecha (powstałego w 2006r.)  była mgr Beata Październiak. 

Od 1 września 2012 r. szkoła powstała jako placówka niepubliczna na prawach publicznych. Ogranem prowadzącym szkołę jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA. Ze szkołą współpracuje Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne WŁODZICA.

 

Źródła: Wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą. Tadeusz Bieda Nowa Ruda 2007r.