Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach

Szkoła o sobie

Jesteśmy małą wiejską szkołą. Do szkoły chodzą dzieci z Gminy Nowa Ruda, Miasta Nowa Ruda i Gminy Radków.  W szkole wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, a część z nich posiada podwójne kwalifikacje. Priorytetem w szkole jest stosowanie oceniania kształtującego wspierającego rozwój ucznia oraz indywidualizacja nauczania. Szkoła oferuje swoim uczniom bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, wspierając ich pasje i uzdolnienia, a także pomaga wyrównywać szanse edukacyjne. Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w różnych dziedzinach, sprawdzian po klasie szóstej piszą powyżej średniej gminy, powiatu i województwa. Od 13 lat, nieprzerwanie, współpracujemy z Sudecką Filharmonią w Wałbrzychu (comiesięczne audycje). Szczególny nacisk kładziemy na edukację regionalną i kulturalną. Nasza szkoła troszczy się o bezpieczeństwo i szczęście uczniów, wspiera proces nauczania dziecka i pomaga mu osiągnąć jak najlepsze rezultaty; zachęca uczniów, aby troszczyli się o otoczenie i ludzi, którzy są wokół nich; zachęca uczniów do brania odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także zachęca do słuchania i respektowania poglądów innych; życzliwie wita rodziców i proponuje im uczestnictwo w codziennym życiu szkoły. W ciągu roku w szkole odbywa się wiele wydarzeń i uroczystości. Dużą wagę przywiązujemy do organizacji Jasełek i Dnia Patrona. Jasełka szkolne to okazja do spotkania uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły. Spektakl ten jest zawsze prezentowany społeczności lokalnej. Szczególnie uroczyście obchodzimy Dzień Patrona. W tym dniu nadajemy tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY i wręczamy nagrodę ADALBERTUS. Organizujemy również festyn szkolny WOJCIESZKI.

 

Nasze sukcesy:

W naszej szkole dużo się dzieje. Realizowaliśmy szereg programów i projektów: CEO Ślady Przeszłości - uczniowie adoptują zabytki oraz program CEO Literacki Atlas Polski. Swoje projekty uczniowie prezentowali m. in. w  Warszawie. Mamy już tytuł Szkoły z klasą oraz tytuł Szkoły Uczącej Się. Jesteśmy organizatorami Konkursu Literacko-Dziennikarskiego pt. Moja Mała Ojczyzna dla uczniów z Dolnego Śląska, w którym jurorami są między innymi Olga Tokarczuk i Karol Maliszewski. Realizowaliśmy program Szkoła Myśląca o Każdym – Smok, projekt e-szkoła, Równy start to równe szanse, Nowe horyzonty edukacji filmowej, Bezpieczny Internet. Realizujemy projekt Z małej szkoły w wielki świat kształcąc u uczniów kompetencje społeczno-obywatelskie oraz matematyczno- przyrodnicze, jak również projekt Englishteaching kształcąc kompetencje językowe. Nauczyciele co roku doskonalą swoje kompetencje zawodowe w Nauczycielskiej Akademii Internetowej.