Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach

eTwinning

W roku szkolnym 2020-2021 ( wrzesień 2020 r.- czerwiec 2021 r. ) został zrealizowany w naszej szkole w klasach 6a i 6b międzynarodowy projekt eTwinning w ramach autorskiego programu nauczania języka niemieckiego dla klasy 6 szkoły podstawowej pt. „eNiemiecki z programem eTwinning”.

Celem projektu było rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem niemieckim w codziennej komunikacji, kształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz  zwiększanie motywacji do nauki drugiego języka obcego.

Projekt realizowany był z trzema międzynarodowymi partnerami; szkołą podstawową w Jazowsku ( Polska), szkołą w Atenach (Grecja) oraz ze szkołą w Mori (Włochy). W projekcie udział wzięło 107 uczniów z czterech szkół. Uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach, na bezpiecznej platformie projektu TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/118772/pages/page/1014542

 

W pierwszej fazie projektu uczniowie przedstawili się za pomocą awatarów, które zostały zamieszczone na profilu uczestników. W trakcie realizacji przedsięwzięcia przygotowano wspólnie wiele materiałów dydaktycznych. analogowych i 170 cyfrowych gier. Każda z gier została przetestowana przez uczestników i zamieszczona we wspólnym folderze w aplikacji Learning apps. Gry sprawdzały znajomość różnych grup tematycznych, takich jak: szkoła, jedzenie, sport, zdrowie, hobby, itd.. Dodatkowo wspólnie opracowano słowniki w językach ojczystych partnerów projektu i chmury wyrazowe. Oprócz przygotowywania i rozgrywania gier zadaniem uczniów była prezentacja szkoły i miejscowości oraz konkurs na logo projektu. Uczniowie tworzyli wspólne z partnerami dialogi oraz pisali wiadomości tekstowe w aplikacji Canva.  Zadania te zachęcały uczniów do komunikacji . Poprzez kontakt z rówieśnikami z innych krajów uczniowie zdobywali nowe doświadczenia językowe. Wspólne kontakty uczniów rozwijały wiarę we własne możliwości. Jednym z działań tego projektu były wspólne lekcje online, dzięki którym  uczniowie pokonywali barierę językową. Atrakcyjne były dla młodzieży przede wszystkim bezpośrednie kontakty listowne poprzez messenger lub pocztę w TwinSpace. Dzięki projektowi uświadomili sobie, w jakim celu uczą się języków obcych. 

 

 

Za pomocą nowoczesnych technologii uczniowie wykonali wiele interesujących zadań, m.in.:

ZOBACZ EFEKTY PRACY DZIECI:

 

 

Uczniowie klas 4- 8 Szkoły Podstawowej im. Św. Wojciecha we Włodowicach wzięli udział w międzynarodowym projekcie eTwinning w języku niemieckim. Celem projektu było samodzielne wykonanie pocztówek ilustrujących i opisujących szkołę i miejscowość, z której pochodzą oraz rozesłanie ich do partnerów projektu. Nasi uczniowie wykonali tradycyjne ( na papierze) i elektroniczne kartki, które zostały wysłane drogą elektroniczną do szkół  w Finnlandii, Szwecji,Chorwacji, Włoch, Grecji, Macedoni, Litwy, Łotwy, Estoni, Polski, Turcji, Rosji, Azerbejdżanu, Słowacji i Holandii. W projekcie wzięly udział 34 szkoły z całej Europy, od których także otrzymaliśmy wiele pięknych kartek w języku niemieckim.

Koordynator projektu: Grażyna Lawenda

 

Efekt międzynarodowej współpracy jest tutaj:

https://view.genial.ly/5f6f87d3be23070d182dfe15/video-presentation-alles-gute-zum-eu-sprachentag

 

Artykuły