Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach

Covid-19

W związku z trwajacym stanem epidemii, wszelkie aktualne dokumenty zwiazane z COVID-19, będą zamieszczane w tej części strony.
Wszystkie materiały przedstawione przez Zespół Edukacyjny Włodowice na platformie ClassDojo oraz Microsoft Office 365, mogą być wykorzystywane jedyne w celach edukacyjnych do użytku osobistego ucznia. Zabronione jest rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie tychże materiałów w innym celu bez zgody autora. Wszelkie materiały chronione są ustawą z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), a wizerunek nauczycieli także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Korzystający z platform zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad.Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem w naszej szkole od najbliższego poniedziałku, 25.05.2020 zajęć świetlicowych dla klas I-III, rewalidacji oraz konsultacji dla kl.VIII informuję, iż zgodnie z wytycznymi wydanymi w tym zakresie przez rząd, rodzice/ opiekunowie dzieci, które będą uczestniczyły w tych zajęciach, będą zobowiązani do wcześniejszego podpisania następujących dokumentów:

1. zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka i oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w tej sprawie;
2. oświadczenie dotyczące możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
3. dobrowolną ankietę epidemiologiczną – w tym dokumencie należy wpisać dane kontaktowe, a ankieta jest nieobowiązkowa.

Artykuły