Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach

Kadra nauczycielska

Kadra pedagogiczna
 
Niepubliczne Przedszkole
 
mgr Elżbieta Jadczak – Dyrektor Przedszkola
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, na kierunku Pedagogika, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekoznawstwa, oligofrenopedagogiki.
 
mgr Krystyna Szubska– nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa starsza, ukończyła WSP Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie, pedagogika wczesnoszkolna, edukacja wczesnoszkolna zintegrowana. Specjalista w zakresie glottodydaktyki.
 
mgr Malwina Piróg– nauczyciel wychowania przedszkolnego - grupa młodsza, kończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości na kierunku; Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
 
mgr Dorota Bałanda - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Profilaktyka i terapia uzależnień, posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukończyła studium socjoterapii, profilaktyki i promocji zdrowia, nauczyciel wspomagający
 
mgr Sylwia Horowska-Gazda – absolwentka Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji we Wrocławiu na wydziale Pedagogika o profilu Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Certyfikat z języka niemieckiego na Wydziale Gettego w Monachium, nauczyciel wychowania przedszkolnego, języka niemieckiego. Nauczyciel mianowany. 
 
mgr Beata Stefanek– absolwentka Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, kierunek Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, języka angielskiego, nauczyciel wspomagający.
 
mgr Judyta Sadowska – absolwentka SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu, kierunek psychologia, studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne, praktyczna diagnoza psychologiczna, psycholog, nauczyciel wspomagający.
 
Szkoła Podstawowa
 
mgr Justyna Tokarska – dyrektor szkoły, nauczyciel j. angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - kierunek filologia angielska.  Nauczyciel mianowany. 
 
mgr Anna Grzybowska - nauczyciel j. polskiego i historii.
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego - kierunek filologia polska. ukończyła studia podyplomowe na kierunku historia na Uniwersytecie Wrocławskim. Nauczyciel dyplomowany.
 
mgr Anna Murawska-Derencz – nauczyciel matematyki, informatyki, WOS-u, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego – kierunek - matematyka z informatyką w ekonomii oraz Politechniki Zielonogórskiej – licencjat - matematyka z informatyką, specjalność nauczycielska, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wiedza o społeczeństwie na WSZiP Wałbrzychu. 
 
mgr Katarzyna Maj- Bukowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, prowadzi zajęcia plastyczne.
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego – kierunek pedagogika  oraz  wychowanie przedszkolne z  terapią pedagogiczną z kwalifikacjami do edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny: Sztuka, w Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „OUE” w Kłodzku. Nauczyciel mianowany.
 
mgr Aneta Kukurba – nauczyciel wspomagający, logopeda, oligofrenopedagog. 
Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego – kierunek resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym, PWSZ w Wałbrzychu – licencjat – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Wyższej Szkoły Medycznej – studia podyplomowe w zakresie „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z surdopedagogiką.
 
mgr Dorota Michalak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, prowadzi zajęcia muzyczno-taneczne.
Absolwentka WSP w Krakowie oraz studium kulturalno-oświatowego na kierunku choreografia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku kształcenie zintegrowane w WSP w Zielonej Górze. Uzyskała certyfikat z glottodydaktyki. Nauczyciel dyplomowany.
 
mgr Natalia Muczyńska – nauczyciel wspomagający, trener piłki nożnej.
Absolwentka WWSZiP, ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki i pedagogiki z terapią pedagogiczną.
 
mgr inż. Marzena Kupczak - nauczyciel matematyki
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego – kierunek matematyka z informatyką, specjalność nauczycielska
Studia Podyplomowe Pedagogiczne z elementami informatyki. Nauczyciel mianowany.
 
mgr Barbara Budai – nauczyciel w-f, przyrody, techniki, edb 
Absolwentka AWF w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z przyrody na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe z techniki. WSZiP Wałbrzych – studia podyplomowe w zakresie Edukacja dla bezpieczeństwa Nauczyciel dyplomowany.
 
mgr Anna Furs-Zalewska – nauczyciel j. polskiego, prowadzi koło teatralne, koło polonistyczne, zajęcia szachowe
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: filologia polska, studia licencjackie w Kolegium Nauczycielskim im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu kierunek: język polski z terapią pedagogiczną, studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: filologia polska, specjalność: logopedia. Nauczyciel kontraktowy.
 
mgr Kinga Rogoza – nauczyciel j. angielskiego, prowadzi koło j. angielskiego, opiekun Samorządu Szkolnego
Absolwentka Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu - kierunek język angielski o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia licencjackie na kierunku język angielski w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Nauczyciel mianowany.
 
mgr Grażyna Lawenda - nauczyciel j. niemieckiego, nauczyciel wspomagający. 
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego - kierunek filologia germańska. Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki; Wyższa Szkoła Medyczna -  studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie z surdopedagogiką, nauczyciel dyplomowany.
 
mgr Zbigniew Babiak – nauczyciel historii i geografii. 
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu – kierunek – historia ze specjalnością nauczycielską; ukończył studia podyplomowe w zakresie geografii dla nauczycieli. 
 
mgr Agnieszka Łaskarzewska – nauczyciel biologii i chemii.
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Technicznego – kierunek – biologia; Uniwersytet Opolski - ukończyła studia podyplomowe w zakresie: chemia i dydaktyka chemii.
 
mgr Joanna Kaczmarska – nauczyciel fizyki.
Absolwentka WSP w Zielonej Górze. Ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim – w zakresie „Nauczyciel Fizyki w Gimnazjum”. Nauczyciel dyplomowany.
 
mgr Anna Maślak - nauczyciel religii. 
Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie. Nauczyciel mianowany. 
  
mgr Katarzyna Pacak – Spychała – psycholog, nauczyciel wspomagający. 
Absolwentka SWPS  w Warszawie – kierunek – psychologia; ukończyła studia podyplomowe na WSM w Kłodzku – „ Przygotowanie pedagogiczne z terapią pedagogiczną” oraz WSZiP w Wałbrzychu – Oligofrenopedagogika.
 
mgr Angelika Ratajczak-Kot – psycholog, nauczyciel wspomagający.
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu – kierunek psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w  zakresie Oligofrenopedagogiki. 
 
p. Karina Kobierska - nauczyciel WF, opiekun świetlicy.
Absolwentka Polsko-czeskiej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” – licencjat – Nauczyciel Wychowania Fizycznego. 
 
mgr Patrycja Steczek- nauczyciel świetlicy - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - specjalność pedagogiczna przedszkolna i wczesnoszkolna. Nauczyciel kontraktowy.
 
mgr Rafał Józefowski - nauczyciel informatyki.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalność trenerska, studia podyplomowe - Informatyka. Nauczyciel dyplomowany.
 
mgr Małgorzata Żak - logopedia - Uniwersytet Wrocławski - filologia polska. Studia podyplomowe - Uniwersytet Wrocławski, kierunek: logopedia ogólna. Studia Podyplomowe - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, kierunek: wychowanie przedszkolne i kształcenia zintegrowanego. Studia podyplomowe - Uniwersytet Wrocławski, kierunek: studia podyplomowe logopedyczne II stopnia, kwalifikacyjne w zakresie neurologii. Nauczyciel mianowany. 
 
mgr Ewa Karcz - nauczyciel WDŻ - Uniwersytet Wrocławski - Pedagogika. Studia podyplomowe - Sztuka zintegrowana. Studia Podyplomowe - Wychowanie Fizyczne. Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Kurs kwalifikacyjny wychowania do życia w rodzinie. Nauczyciel dyplomowany. 
 
mgr Beata Szczepaniak - nauczyciel WF. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalność trenerska. Wychowanie Fizyczne. Nauczyciel kontraktowy.
 
mgr Izabela Jagódka - nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa. Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" - Wychowanie Fizyczne. Studia podyplomowe - EDB.  Nauczyciel kontraktowy.
 
mgr Małgorzata Żurawska - doradztwo zawodowe. Studia podyplomowe - doradztwo zawodowe z elementami coachingu. Nauczyciel stażysta. 
 
mgr Grzegorz Lawenda - technika - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu - bez stopnia awansu zawodowego.
 
mgr Marzena Oleksy-Sarycz - edukacja wczesnoszkolna - Studia w Wałbrzyskiej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Studia podyplomowe - Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny. Studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Studia Podyplomowe - Pedagogika specjalna w edukacji z uczniem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Bez stopnia awansu zawodowego. 
 
mgr Emilia Chmielewska - nauczyciel wspomagający - Dolnośląska Szkoła Wyższa w Kłodzku - kierunek poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne. Studia podyplomowe - oligofrenopedagogika. Nauczyciel kontraktowy. 
 
mgr Katarzyna Jarosz - nauczyciel wspomagający - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - filologia germańska, specjalizacja nauczycielska. Studia podyplomowe - oligofrenopedagogika. Nauczyciel kontraktowy.
 
mgr Angelika Paraniak - nauczyciel wspomagający - Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Studia podyplomowe - Pedagogika specjalna w eej - praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zesAspergera. Nauczyciel kontraktowy.