Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach

Aktywna Szkoła 6.0

 Aktywna Szkoła 6.0 to projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego mający na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej. Główne działania to wyposażenie sali informatycznej w nowe komputery, a także dostosowanie sieci komputerowej do nowych technologii, podnoszenie umiejętności w zakresie technologii informatycznej zarówno wśród nauczycieli ale przede wszystkim uczniów. Prowadzenie zajęć o charakterze projektu edukacyjnego:

Projekt Kulinarny. Projekt zakłada stworzenie książki kulinarnej od zaplanowania po wykonanie, zostaną do niej wpisane przepisy, które dzieci samodzielnie wypróbowały przez wykonanie części potraw w czasie prowadzanych zajęć, zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci.

Projekt Zaprogramuj się na programowanie. Projekt ma na celu wprowadzenie uczniów w tajniki programowania , służy temu gra interaktywna Scottie GO, która uczy krok po kro programowania.  Zajęcia wymagają dużego skupienia i zaangażowania ale od razu dają efekty w postaci przejścia przez kolejne poziomy planszy edukacyjnej. Gra i zabawa, która świetnie wypełnia aspekt edukacyjny i przygotowuje uczniów do roli programisty.

Realizacja podnoszenia kompetencji kluczowych w tym matematycznych i informatycznych nie może się obejść bez realizacji kół zainteresowań dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę w szerokiej tematyce.

Zajęcia robotyczne pozwalają uczniom budować i programować roboty  floty lego mindstorm.

Zajęcia  matematycznych umożliwiają zajrzeć w tajniki królowej nauki,poprzez rozwiązywanie zadań, łamigłówek a nawet wspólne tworzenie ich.

Na dodatek rozpoczęliśmy zajęcia z programowania z pomocą aplikacji PIXBlocks, odnosząc pierwsze sukcesu w postaci IV i X miejsca naszych uczniów w ogólnoskich mistrzostwach szkół w programowaniu PIX 2019.

Projekt Aktywna Szkoła 6.0 ma za zadanie również weprzeć w edukacji uczniów, którzy napotkali na trudności z zakresu matematyki i informatyki, dlatego właśnie odbywają się zajęcia  wyrównawcze dla uczniów potrzebujących dłuższego czasu i bardziej klarownego wytłumaczenia zagadnień edukacyjnych.

Zajęcia maja charakter zajęć wyrównawczych musza być realizowane w małej grupie ze względu na dzieci , które maja największe trudności i wymagają dużego wsparcia i mocno zindywidualizowanej pracy oraz dostosowania metod, dlatego w 1 fazie tych zajęć ilość uczniów jest ograniczona do minimalnej, na dalszym etapie projektu zostaną dołączone kolejne dzieci wymagające wsparcia.