Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach

Ruszamy ze Scottiem

Ruszamy ze Scottiem - to pierwszy z projektów zrealizowany w ramach Wielkiej Małej Szkoły.

Projekt zakłada pracę z dziećmi z klas 1-4 poprzez nauczenie słów-kodów, które pozwolą sterować postacią Scottie w bardzo ciekawy i dostępny sposób. Gra krok po kroku stopniując trudności i rozbudowując coraz to nowe umiejętności prowadzi dzieci od bardzo prostych poleceń do bardziej złożonych, które uczą myślenia logicznego, matematycznego i są prawdziwym programowaniem. Cały czas język programowania jest językiem codziennego użytku dzieci. np. polecenie krok oznacza zrobienie kroku, przypisana do kroku liczba określa ile kroków ma zrobić Scottie. Grze przez wszystkie etapy towarzyszy tytułowy Scottie czyli kosmita, który musi znaleźć wszystkie części swojego statku kosmicznego, a zadaniem dzieci jest nauczenie Scottiego poruszania się i zebrania wszystkich potrzebnych elementów. Dzieci są stopniowo uczone kolejnych ruchów jakie może wykonać Scottie, muszą ułożyć kartonowe klocki, które są kodem odczytywanym przez aplikację zainstalowaną na urządzeniu IT typu telefon, tablet, lub komputer. W trakcie gry uczeń ma dostęp do wyjaśnień i samouczka, ale musi samodzielnie lub w grupie wykonać konkretne zadanie, które pozwolą przejść mu na dalszy poziom czyli do kolejnej planszy.

Ciekawy i interaktywny sposób pozwala na zaangażowanie uwagi dzieci, a jednocześnie daje możliwość nakierowania dzieci na bardzo specyficzny tok myślenia, który jest potrzebny aby programować w każdym języku.

Artykuły