Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach

Wycieczka do Krasiejowa i zamku w Mosznej

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i programem nadchodzącej wycieczki do JuraParku w Krasiejowie i zamku w Moszenej!

Program wycieczki / kosztorys / daty

19-20 maja 2022r.


koszt: 320zł


45 osób z klas IV-VII – decyduje kolejność wpłat
Przejazd autokarem Tigerbus
Dzień 1
Zbiórka 7:15
7:30 - wyjazd
10:30 – przyjazd do Krasiejowa, zwiedzanie (pełen pakiet, przewodnik):
- tunel czasu
- pawilon ewolucji
- prehistoryczne oceanarium
- Jura Park
- pawilon paleontologiczny
- kino emocji 5D
- plac zabaw
- wesołe miasteczko (można korzystać ze wszystkich karuzeli i innych atrakcji bez ograniczeń)
W trakcie pobytu, ok. g.14:00 – obiad
Ok. 16:30- przyjazd na miejsce (Schronisko Młodzieżowe Góra Świętej Anny), zakwaterowanie
Spacer po okolicy, gry, zabawy
18:00 – kolacja
20:00 – ognisko
Dzień 2
9:00 – pobudka, toaleta
9:30 – śniadanie
10:30 – wykwaterowanie
12:30 – zwiedzanie zamku w Mosznej (zamek o „bajkowej” architekturze, 99 wież, 365 pomieszczeń,
nazywany czasem polskim Hogwartem)
14:00 – obiad na terenie zamku
14:30 – wyjazd do Włodowic
Przyjazd do Włodowic ok. 17:00

Regulamin

Regulamin wycieczki
organizowanej przez Szkołę Podstawową im. św. Wojciecha we Włodowicach

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
1.Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki i zasadami bhp (patrz poniżej) podczas wycieczki oraz
bezwzględnie się do nich stosować.
2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez opiekunów i
kierownika wycieczki.
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na
bezpieczeństwo innych osób.
4. W przypadku skandalicznego zachowania (zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i pozostałych
uczestników wycieczki) lub używania jakichkolwiek używek, osoba taka będzie przekazana do najbliższej
jednostki KP i tam też pozostanie do czasu przyjazdu rodziców. W niniejszej sytuacji rodzice zostaną
poinformowani o miejscu przebywania dziecka a szkoła wyciągnie dalsze konsekwencje z sytuacji.
5. Nie oddalać się od grupy.
6. Przestrzegać zasady poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
bhp.
7. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu
uczestników wycieczki.
8. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
9. Dostosować się do regulaminów obowiązujących w odwiedzanych obiektach.
10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przybywa.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu wycieczki (łącznie z jej odwołaniem) z
przyczyn niezależnych od niego - co skutkuje zwróceniem kosztów wycieczki.
12. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów, koleżanek i innych osób.
Zasady bhp podczas wycieczki
1) Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która jest objęta kwarantanną bądź świadoma przebywania
(również bezobjawowego) choroby COVID-19.
2) Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą z
potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.
3) Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która przejawia następujące objawy chorobowe: katar, kaszel,
gorączka, duszności, biegunka, wysypka, ból mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu lub inne niepokojące
objawy chorobowe.
4) Uczestnik zobowiązany jest posiadać stosowne wyposażenie ochronne (żel lub płyn antybakteryjny -
obowiązkowo, maseczka, rękawiczki według uznania).
5) Podczas wchodzenia na salę jadalną (każdorazowo) obowiązuje dezynfekcja rąk.
6) Należy zachowywać dystans społeczny 2 metrów, w sytuacji gdy usta i nos nie są zakryte.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia danych osobowych wszystkich uczestników wycieczki
państwowym organom i służbom sanitarnym, jeśli po jej zakończeniu okaże się, że jakikolwiek uczestnik jest
nosicielem SARS-CoV-2 w czasie do 16 dni po zakończeniu wycieczki.
8) We wszelkich nieujętych w niniejszych zasadach kwestiach, należy stosować się do zaleceń: GIS,
Ministerstwa Zdrowia i innych państwowych organów sanitarnych. Prawo do interpretacji wytycznych ww
organów, zastrzega się również kierownikowi i opiekunom wycieczki.